Is eagraíocht uile-dheonach neamhbhrabúis é Cumann na nIonad Scríbhneoireachta Idirnáisiúnta faoi stiúir an tofa An Bord Feidhmiúcháin. Tá obair na heagraíochta roinnte ag baill an IWCA atá ag fónamh ar an Bord IWCA agus buanchoistí IWCA agus fónamh mar IWCA cathaoireacha imeachta agus eagarthóirí irise. Leanann an eagraíocht an Bunreacht agus Fodhlíthe IWCA. Tá go leor ag an IWCA faoi láthair eagraíochtaí cleamhnaithe timpeall an Domhain.

Tá luachanna curtha in iúl ag baill na heagraíochta thar na blianta i Ráitis Seasa IWCA.

Tugtar cuireadh do bhaill chuig baint a bheith agat le IWCA ag rith le haghaidh toghcháin, ag fónamh ar coistí, óstáil imeachtaí, agus pingin ráitis seasaimh.