An robh fios agad gu bheil tachartasan IWCA air an ruith le buill le taic bhon bhòrd riaghlaidh. Ma tha ùidh agad a bhith na chathraiche air tachartas san àm ri teachd, ruighinn a-mach gu Iar-cheann-suidhe IWCA,  Seòras Nordstrom.

Mura h-eil thu deiseil airson a bhith na chathraiche air tachartas, thoir sùil air dòighean eile air a dhol an sàs ann an IWCA.