Tha Comann nan Ionadan Sgrìobhaidh Eadar-nàiseanta na bhuidheann saor-thoileach, neo-phrothaideach air a stiùireadh leis an fheadhainn taghte Bòrd-stiùiridh. Tha obair na buidhne air a cho-roinn le buill IWCA a tha a ’frithealadh air an Bòrd IWCA agus comataidhean seasmhach IWCA agus a ’frithealadh mar IWCA cathraichean tachartais agus luchd-deasachaidh irisean. Tha a ’bhuidheann a’ leantainn na Bun-stèidh agus fo-laghan IWCA. Tha mòran aig an IWCA an-dràsta buidhnean ceangailte mu thimcheall an t-saoghail.

Tha buill na buidhne thar nam bliadhnaichean air luachan a chuir an cèill ann an Aithrisean Suidheachaidh IWCA.

Tha cuireadh ga thoirt do bhuill a dhol an sàs le IWCA le bhith a ’ruith airson taghadh, a ’frithealadh air comataidhean, a ’cumail thachartasan, agus a ’sgrìobhadh aithrisean suidheachaidh.