Comann nan Ionadan Sgrìobhaidh Eadar-nàiseanta, a Comhairle Nàiseanta Luchd-teagaisg na Beurla neach-dàimh a chaidh a stèidheachadh ann an 1983, ag altraim leasachadh stiùirichean ionadan sgrìobhaidh, oidean agus luchd-obrach le bhith a ’toirt taic do choinneamhan, foillseachaidhean agus gnìomhan proifeasanta eile; le bhith a ’brosnachadh sgoilearachd ceangailte ri sgrìobhadh raointean co-cheangailte ri ionadan; agus le bhith a ’toirt seachad fòram eadar-nàiseanta airson draghan ionadan sgrìobhaidh.