Premios e subvencións. Recoñece un excelente servizo / bolsa; concede axudas e bolsas. Materia: Katrina Bell, representante de At-Large

Conferencias e institutos. Recluta e selecciona presidentes para a Conferencia, o Colaborativo e o Instituto de Verán. Revisa MOU con lugares de conferencias, sitios de conferencias, datas e temas. Na medida do posible, o comité buscará establecer postos de copresidencia escalonados para todos os eventos da IWCA. Materia: Georganne Nordstrom, vicepresidente

Constitución. Actualiza a constitución e os estatutos e rastrexa as políticas e procedementos para a continuidade organizativa. Cadeira: Jackie McKinney, ex presidente

Financiar. Presenta informe anual de gastos ao Consello. Presente o orzamento anual á Xunta para a súa aprobación. Aproba os gastos, implementa as prioridades de gasto; rastrexa os ingresos para asegurar a sustentabilidade, elabora informes, asegura o cumprimento das regulacións do IRS. Materia: Elizabeth Kleinfeld, tesoureira

Comité de candidaturas. Nomea ou solicita candidaturas a premios e cargos electos. Materia: Chris Ervin, representante afiliado, Pacific Northwest WCA

Divulgación e adhesión. Promove intereses profesionais e desenvolvemento de circunscricións especiais e intereses de membros. Materia: Holly Ryan, secretaria

Comité de Publicacións. Está en contacto e asesora ao equipo editorial de Revista do Centro de Escritura (WCJ) e A revisión por pares (TPR). Convoca un comité para a substitución de editores. Materia: Lingshan Song, representante de At-Large