O IWCA está dedicado a patrocinar estudantes e bolsas de estudos do centro de escritura.

Os membros do IWCA poden solicitar as seguintes subvencións: Bolsa de investigación IWCA, Bolsa de disertación IWCA, Bolsa de investigación de posgrao Ben Rafothe Axudas de viaxe.

IWCA outorga anualmente os seguintes premios: Premio ao artigo destacado, Premio ao Libro Destacado, Ea Premio aos futuros líderes.

o Muriel Harris Premio ao servizo destacado divídese en anos pares.