O IWCA Outstanding Book Award outórgase anualmente. Os membros da comunidade do centro de escritura están invitados a nomear libros ou obras principais que involucren a teoría, a práctica, a investigación e a historia do centro de escritura para o IWCA Outstanding Book Award.

O libro proposto ou a obra principal debe ter sido publicado durante o ano natural anterior (2021). Poderán optar ao premio tanto os traballos de autor único como os realizados en colaboración, de académicos en calquera etapa da súa carreira académica, publicados en formato impreso ou dixital. Non se aceptan autonominacións e cada candidato só pode presentar unha candidatura. 

O libro ou obra principal debería

  • Facer unha contribución significativa á bolsa ou investigación dos centros de escritura.
  • Aborda un ou máis temas de interese a longo prazo para administradores, teóricos e profesionais de centros de escritura.
  • Discutir teorías, prácticas, políticas ou experiencias que contribúan a unha comprensión máis rica do traballo do centro de escritura.
  • Amosar sensibilidade cara aos contextos situados nos que existen e operan os centros de escritura.
  • Ilustra as calidades dunha escritura convincente e significativa.
  • Sirva como un forte representante da bolsa e investigación de centros de escritura.