Para preguntas sobre axudas e premios, contacta con Rachel azima (Cátedra de subvencións e premios)

Para preguntas sobre adhesións e cartos, póñase en contacto Holly Ryan (Tesoureiro IWCA).

para todas as demais consultas, achégase a Sherry Wynn Perdue (Presidente da IWCA)