Aínda que estas publicacións non reciben o apoio directo de IWCA, son excelentes recursos e oportunidades para publicar o teu traballo.
Consulte cada publicación para obter información sobre os envíos.
____________________

Revistas revisadas por pares

internacionalmente

Tes algunha publicación que che gustaría que apareza nesta páxina? Complete o seguinte formulario.