આંતરરાષ્ટ્રીય લેખન કેન્દ્રો એસોસિએશનમાં આપનું સ્વાગત છે!

આંતરરાષ્ટ્રીય લેખન કેન્દ્રો એસોસિએશન, એ અંગ્રેજી શિક્ષકોની રાષ્ટ્રીય પરિષદ એફિલિએટની સ્થાપના 1983 માં થઈ હતી. આઇડબલ્યુસીએ સ્પોન્સર કરીને લેખન કેન્દ્રના ડિરેક્ટર, ટ્યુટર્સ અને સ્ટાફના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. ઘટનાઓ, પ્રકાશનો, અને અન્ય વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ; કેન્દ્ર-સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં લેખિત સાથે જોડાયેલા શિષ્યવૃત્તિને પ્રોત્સાહિત કરીને; અને કેન્દ્રની સમસ્યાઓ લખવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પ્રદાન કરીને.

જો તમે લેખન કેન્દ્રમાં અથવા અધ્યયન લેખન કેન્દ્રોમાં કામ કરો છો, તો અમે આશા રાખીએ કે તમે આઈડબ્લ્યુસીએમાં જોડાશો. સભ્યપદ દરો પોસાય છે. સભ્યો અમારા માટે અરજી કરવા પાત્ર છે અનુદાન, અમારા માર્ગદર્શક મેચિંગમાં જોડાઓ, અમારા માટે નોમિનેશન બનાવો પુરસ્કારો, અમારા ઇવેન્ટ્સ માટે નોંધણી કરો, આઈડબ્લ્યુસીએ બોર્ડ પર સેવા આપો અને આઈડબ્લ્યુસીએ પર પોસ્ટ કરો કામ બોર્ડ.

આઈડબ્લ્યુસીએ દ્વારા આગેવાની કરવામાં આવે છે આઈડબ્લ્યુસીએ બોર્ડ અને સત્તર છે આનુષંગિક જૂથો. જો તમે કેન્દ્ર શિષ્યવૃત્તિ અને કાર્ય લખવા માટે નવા છો, તો અમારી મુલાકાત લેવાની ખાતરી કરો સ્રોતો પાનું.