મિકી હેરિસ

તેના પ્રથમ પ્રાપ્તકર્તાના નામ પરથી અને દરેક અન્ય ઇન્ટરનેશનલ રાઇટિંગ સેન્ટર્સ એસોસિએશન (IWCA) કોન્ફરન્સમાં આપવામાં આવેલ, મ્યુરિયલ હેરિસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સર્વિસ એવોર્ડ એ ઉત્કૃષ્ટ સેવાને માન્યતા આપે છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય લેખન કેન્દ્ર સમુદાયને નોંધપાત્ર અને વ્યાપક-આધારિત રીતે લાભ આપ્યો છે.

નામાંકન એક જ પીડીએફ દસ્તાવેજ તરીકે મોકલવામાં આવવું જોઈએ જેમાં પૃષ્ઠોની સંખ્યા છે, અને તેમાં નીચેની સામગ્રી શામેલ હોવી જોઈએ:

  • નામાંકનનો પત્ર જેમાં નોમિનીનું નામ અને સંસ્થા, લેખન કેન્દ્ર સમુદાયમાં નોમિનીના સેવા યોગદાન વિશેની તમારી વ્યક્તિગત જાણકારી અથવા અનુભવ અને તમારું નામ, સંસ્થાકીય જોડાણ અને ઈમેલ એડ્રેસનો સમાવેશ થાય છે.
  • વિગતવાર આધાર દસ્તાવેજો (મહત્તમ 5 પૃષ્ઠો). આમાં અભ્યાસક્રમના જીવન, વર્કશોપ અથવા પ્રકાશિત સામગ્રી, વાર્તાઓ અથવા ટુચકાઓ અથવા નામાંકિત દ્વારા મૂળ કાર્યના અવતરણો શામેલ હોઈ શકે છે.
  • સમર્થનના અન્ય પત્રો (વૈકલ્પિક પરંતુ 2 સુધી મર્યાદિત)

બધા નામાંકન આ ફોર્મ પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે સબમિટ કરવા જોઈએ: https://forms.gle/GwBQazbh3q9sPh2w6. પ્રશ્નો જોન ઓલ્સનને નિર્દેશિત કરવા જોઈએ (jeo3@psu.edu), ક્લિન્ટ ગાર્ડનર (Clint.Gardner@slcc.edu), અને લે રાયન (LR@umd.edu) ઇમેલ વિષય વાક્ય સાથે જેમાં "MHOSA નોમિનેશન પ્રશ્ન" વાક્યનો સમાવેશ થાય છે. 

તમામ સામગ્રી જૂન 30, 2022 સુધીમાં સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. 

માં MHOSA ના ઇતિહાસ વિશે વાંચો  લેખન લેબ ન્યૂઝલેટર 34.7, પૃષ્ઠ 6-7 .

ભૂતકાળના પ્રાપ્તકર્તાઓ

2022: માઇકલ પેમ્બર્ટન

2020: જોન ઓલ્સન

2018: મિશેલ ઇઓડિસ

2016: Pઓલા ગિલેસ્પી અને બ્રાડ હ્યુજીસ

2014: ક્લિન્ટ ગાર્ડનર

2010: લે રાયન

2006: આલ્બર્ટ ડીસીકિયો

2003: પામેલા ચાઈલ્ડર્સ

2000: જીની સિમ્પસન

1997: બાયરોન સ્ટે

1994: લેડી ફોલ્સ બ્રાઉન

1991: જીનેટ હેરિસ

1987: જોયસ કિંકેડ

1984: મ્યુરિયલ હેરિસ