આંતરરાષ્ટ્રીય લેખન કેન્દ્રો એસોસિએશન આપણા સભ્યોને જોડવા અને લેખન કેન્દ્રના વિદ્વાનો અને વ્યવસાયિકોને ઉત્સાહિત કરવા માટે ચાર વાર્ષિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે.

વાર્ષિક પરિષદ (દરેક પતન)

અમારી પાનખર કોન્ફરન્સ એ ત્રણ-દિવસીય કાર્યક્રમમાં સેંકડો પ્રેઝન્ટેશન, વર્કશોપ અને રાઉન્ડ ટેબલમાં ભાગ લેનારા 600-1000 + ઉપસ્થિતો સાથેની આ વર્ષની અમારી સૌથી મોટી ઇવેન્ટ છે. વાર્ષિક પરિષદ એ નવા અને અનુભવી લેખન કેન્દ્રના શિક્ષકો, વિદ્વાનો અને વ્યાવસાયિકો માટે એક સ્વાગત પ્રસંગ છે. ભૂતકાળનું કોન્ફરન્સ આર્કાઇવ શોધી શકાય છે અહીં.

સમર સંસ્થા (દર ઉનાળામાં)

અમારી સમર સંસ્થા-. અનુભવી લેખન કેન્દ્રના વિદ્વાનો / નેતાઓ સાથે કામ કરવા માટે writing 45 લેખન કેન્દ્ર વ્યાવસાયિકો માટે એક સપ્તાહની સઘન વર્કશોપ છે. સમર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નવા લેખન કેન્દ્રના ડિરેક્ટર માટે પ્રારંભિક સ્થાન છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય લેખન કેન્દ્રો સપ્તાહ (દર ફેબ્રુઆરી)

આઈડબ્લ્યુસી સપ્તાહ લેખન કેન્દ્રનું કાર્ય (અને પ્રશંસા) દૃશ્યમાન બનાવવાની રીત તરીકે 2006 માં શરૂ થયું. તે દર વર્ષે વેલેન્ટાઈન ડેની આસપાસ ઉજવવામાં આવે છે.

સહયોગી @ સીસીસીસી (દરેક વસંત)

સીસીસીસી (કોલેજ કમ્પોઝિશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન પર કોન્ફરન્સ) શરૂ થાય તે પહેલાં બુધવારે એક દિવસીય સહયોગી વાર્ષિક મિનિ-કોન્ફરન્સ છે. લગભગ 100 સહભાગીઓ લેખન કેન્દ્ર થીમ પરના સહવર્તી સત્રોમાંથી પસંદ કરે છે. રજૂઆત કરનારાઓ અને ઉપસ્થિતોને પ્રોજેકટ પરના પ્રતિસાદ અને પ્રેરણા મેળવવા માટે સહયોગીનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. 

અમારા હાજરી અને સભ્યો સુધી પહોંચવા માંગો છો? પ્રસંગને પ્રાયોજક કરો!

ભાવિ આઈડબ્લ્યુસીએ ઇવેન્ટ હોસ્ટ કરવા માંગો છો? જોવા અમારા ઇવેન્ટ ખુરશી માર્ગદર્શિકા.