Puas yog kev txheeb xyuas sab nraum koj lub laub tog? Nws puas zoo li kev ua haujlwm ntau dhau? Koj puas xav tias vim li cas qee cov kev kawm nrhiav kev lees paub rau lawv cov neeg qhia ntawv? Yog tias ib qho twg tau paub txog, peb xav kom koj qhib rau hnub Monday, Cuaj Hlis 14 thaum Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, thiab Shareen Grogan muab cov qauv ntxaws ntxaws txog qhov lawv ua hauv lawv cov chaw sau ntawv. Cim rau koj daim ntawv qhia hnub koj lub sijhawm zoo nkauj thiab koom nrog peb!

11 AM Pacific
12 PM Roob
1 PM Qhov Chaw Nruab Nrab

2 PM Sab Hnub Tuaj

Txhua tus tswvcuab hauv IWCA tau txais tos kom tuaj koom, yog li thov caw koj cov phooj ywg tau. Nov yog ib qho tuaj thiab tawm mus; yog tias koj tuaj yeem koom nrog ib feem ntawm lub vev xaib xwb, koj tseem zoo siab txais tos los koom nrog peb. Lub vev xaib no yuav tshwm sim los ntawm Zoom. Thov hu rau Molly Rentscher, IWCA Tus Saib Xyuas Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm Pabcuam Kev Koom Tes, txhawm rau txuas lub ntsiab lus: mrentscher@pacific.edu