• Hnub: Lub Cuaj Hlis 30, 1: 30-2: 30 tsaus ntuj EST
  • Qhia Tawm: Lauren Fitzgerald thiab Shareen Grogan

IWCA Tus Saib Xyuas Phiaj Xwm Kev Ua Haujlwm Webinar Series

hauj lwm:

Peb txhua tus paub tias cov sijhawm nyuaj no yog sau ntawv rau cov chaw thiab cov neeg hais lus. Tab sis peb kuj yuav tsum tau mus tom ntej. Peb yuav coj li cas ua li ntawd? Peb yuav pib nrog kev tshawb fawb ntawm kev ris txiaj thiab tom qab ntawd qhia cov dab neeg txog (qee zaum tsawg kawg) cov peev txheej thiab cov peev txheej uas peb muaj los tsim. Cov neeg tuaj koom yuav sib tham hauv chav so tawm li ib nrab ntawm teev. Peb lub hom phiaj yog muab kev cia siab thiab tsim zej zog.

Txhua tus tswvcuab hauv IWCA tau txais tos kom tuaj koom, yog li thov caw koj cov phooj ywg tau. Nov yog ib qho tuaj thiab tawm mus; yog tias koj tuaj yeem koom nrog ib feem ntawm lub vev xaib xwb, koj tseem zoo siab txais tos los koom nrog peb.

Thov hu rau Molly Rentscher (mrentscher@pacific.edu) rau cov ntaub ntawv ntxiv.