Thaum Lub Plaub Hlis 9, 2021, Harry Denny (Purdue University), Anna Sicari (Oklahoma State University), thiab Romeo Garcia (University of Utah) tau pom zoo los ua pawg thawj coj kho tshiab rau Chaw Sau Ntawv Phau Ntawv JournalCov. Peb cia siab tias yuav pom lawv lub zeem muag unveiled hauv nplooj ntawv ntawm peb cov phau ntawv xov xwm ywj pheej.