WCJ tau luam tawm ob zaug ib xyoos ib zaug. Yog xav paub ntxiv txog phau ntawv journal, suav nrog yuav xa cov ntawv xov xwm lossis tshuaj xyuas rau kev xav zoo li cas, thov mus WCJlub vas sab: writecenterjournal.org

 

Kho kom raug: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Oklahoma State University; thiab Romeo Garcia, University of Utah
WCJ hauv web: writecenterjournal.org
WCJ hu rau: writecenterjournal.org/contact
WCJ tuaj yeem muab ntxiv rau koj IWCA cov koom ua tswv cuab pob.
WCJ yog muaj tag nrho cov ntawv nyeem los ntawm JSTOR los ntawm 1980 (1.1) los ntawm cov teeb meem tam sim no.
Lwm txoj hauv kev nkag mus WCJ tuaj yeem nrhiav tau ntawm lub vev xaib: writecenterjournal.org/find

Lub Chaw Sau Ntawv Xov Xwm yog ib qho kev txhawb nqa ntawm IWCA.