WCJ tau luam tawm ob zaug ib xyoos ib zaug. Yog xav paub ntxiv txog phau ntawv journal, suav nrog yuav xa cov ntawv xov xwm lossis tshuaj xyuas rau kev xav zoo li cas, thov mus WCJlub vas sab: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

Kho kom raug: Harry Denny, Purdue University; Anna Sicari, Oklahoma State University; thiab Romeo Garcia, University of Utah


Lub Chaw Sau Ntawv Xov Xwm yog ib qho kev txhawb nqa ntawm IWCA.