Yog muaj lus nug txog cov nyiaj pab thiab khoom plig, hu rau Katrina Bel Kevl (Cov Rooj Zaum Nyiaj Txiag thiab Khoom Plig)

Yog muaj lus nug txog cov mej zeej thiab cov nyiaj, hu rau Holly Ryan (Tus Kws Sau Nyiaj IWCA).

Rau lwm yam cov lus nug dav dav txog lub lub koom haum

Rau cov lus nug txog qhov website, kev tshaj tawm txoj haujlwm, lossis kev sib tham hauv social media Brian Hotson (Tus Neeg Loj Loj; Webmaster thiab Social Media Hu rau)

Rau tag nrho lwm cov lus nug, hu rau Sherry Wynn Perdue (IWCA Thawj Tswj Hwm)