Kev Sau Ntawv Chaw Sau Ntawv yog ib qho kev txhawb nqa IWCA.

WCJ tau luam tawm ob zaug ib xyoos ib zaug.

Yog xav paub ntxiv txog phau ntawv journal, suav nrog yuav xa cov ntawv xov xwm lossis tshuaj xyuas rau kev xav zoo li cas, thov mus WCJlub vas sab: writecenterjournal.org or nias ntawm no.

 

____________________

 

Kev Tshawb Fawb Cov Phooj Ywg yog IWCA cov ntawv tshaj tawm txhawb nqa. 

TPR yog ib qho online, qhib-access, multimodal & multilingual web ntawv nyeem rau kev txhawb nqa nyiaj pab kawm ntawv los ntawm kev kawm tiav, undergraduate, thiab high school practitioners thiab lawv cov neeg koom tes.

 

Yog xav paub ntxiv txog phau ntawv journal, suav nrog yuav xa cov ntawv xov xwm lossis tshuaj xyuas rau kev xav zoo li cas, thov mus TPRlub vas sab: thepeerreview-iwca.org or nias ntawm no.