Thaum cov ntawv tshaj tawm no tsis tau txais kev txhawb nqa ncaj qha los ntawm IWCA, lawv yog ob qho tib si zoo thiab muaj peev xwm tshaj tawm koj txoj haujlwm.
Tshawb xyuas txhua qhov kev tshaj tawm rau cov ntaub ntawv hais txog kev xa tawm.
____________________

Peer-reviewed journals

International

Koj puas muaj kev tshaj tawm uas koj xav tau nthuav tawm ntawm nplooj ntawv no? Thov ua kom tiav daim ntawv hauv qab no.