IWCA yog cov koomhaum non-profit txhawb kev nyiaj txiag los ntawm cov koom txoos thiab cov koom txoos. Cov nyiaj pub dawb tau ib txwm lees txais thiab siv los txhawb nqa tus tswv cuab (tshwj xeeb yog cov tub ntxhais kawm) kev tshawb fawb thiab ncig. Pub nyiaj los ntawm daim npav rho nyiaj tuaj yeem ua rau hauv peb kev ua tswv cuab portalCov. Cov nyiaj pub dawb los ntawm daim tshev tuaj yeem xa mus rau IWCA Tus Neeg Muaj Nyiaj Elizabeth Kleinfeld ntawm ekleinfe@msudenver.edu ibCov. Cov nyiaj pub dawb no yuav txiav tawm kom them se thiab yuav tau txais.

Koj tuaj yeem txhawb peb lub koom haum thiab lub luag haujlwm los ntawm pab txhawb nqa qhov IWCA kev tshwm sim.