International Chaw Sau Ntawv Lub Limtiam yog sijhawm rau cov neeg ua haujlwm hauv chaw sau ntawv ua kev zoo siab rau kev sau ntawv thiab nthuav tawm kev paub txog lub luag haujlwm tseem ceeb uas cov chaw sau ntawv ua si hauv tsev kawm ntawv, hauv tsev kawm qib siab, thiab hauv zej zog ntau dua.

KEEB KWM

Lub Chaw Sau Ntawv Thoob Ntiaj Teb, los teb rau kev hu los ntawm nws cov tswv cuab, tsim "International Kev Sau Ntawv Lub Chaw Haujlwm Lub Limtiam" hauv 2006. Pawg Neeg koom tes suav nrog Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Tus Thawj Coj), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz, thiab Katherine Theriault. Lub lim tiam yog teem rau txhua xyoo nyob ib ncig ntawm Valentine hnub. IWCA vam tias yuav muaj koob tsheej xyoo no los ntawm chaw sau ntawv thoob ntiaj teb.

IWCW 2021

IWCA ua kev zoo siab rau cov chaw sau ntawv hauv lub asthiv Lub Ob Hlis 8, 2021. Txhawm rau saib qhov peb tau ua thiab saib ntawm qhov sib tham sib qhia txog daim ntawv sau lub chaw thoob plaws ntiaj teb, saib IWC Lub Limtiam 2021.