Lub Chaw Sau Ntawv Thoob Ntiaj Teb, a Cov Thawj Coj Hauv Lub Tebchaws ntawm Cov Xib Fwb ntawm Askiv koom nrog tsim hauv xyoo 1983, txhawb kev txhim kho kev sau ntawv chaw tus thawj coj, cov neeg pab qhia, thiab cov neeg ua haujlwm los ntawm kev txhawb nqa cov rooj sib tham, tshaj tawm, thiab lwm yam haujlwm tshaj lij; los ntawm txhawb cov nyiaj pab kev kawm txuas nrog sau ntawv chaw-hais txog teb; thiab los ntawm muab cov rooj sib tham thoob ntiaj teb rau kev txhawj xeeb ntawm chaw sau ntawv.