podzakonski

Statut Udruge dostupan je klikom na Podzakonski akti Međunarodnog udruženja pisačkih centara.

Ustav IWCA

Statut udruga dostupan je klikom na Ustav udruženja međunarodnih centara za pisanje.

Srpanj 1, 2013

Članak I: Ime i cilj

Odjeljak 1: Naziv organizacije bit će Međunarodno udruženje pisačkih centara, u daljnjem tekstu IWCA.

Odjeljak 2: Kao skup Nacionalnog vijeća učitelja engleskog jezika (NCTE), IWCA podržava i promovira stipendije i profesionalni razvoj centara za pisanje na sljedeće načine: 1) sponzorira događaje i konferencije; 2) prosljeđivanje stipendija i istraživanja; 3) poboljšati profesionalni krajolik za pisanje centara.

Članak II: Članstvo

Odjeljak 1: Članstvo je otvoreno za svakog pojedinca koji plati članarinu.

Odjeljak 2: Struktura pristojbi bit će izložena u Statutu.

Članak III: Upravljanje: časnici

Odjeljak 1: Službenici će biti bivši predsjednik, predsjednik, potpredsjednik (koji postaje predsjednik i bivši predsjednik u šestogodišnjem slijedu), blagajnik i tajnik.

Odjeljak 2: Službenici će se birati kako je određeno člankom VIII.

Odjeljak 3: Mandat započinje odmah nakon NCTE godišnje konvencije nakon izbora, osim ako taj mandat ne popunjava upražnjeno mjesto (vidi članak VIII).

Odjeljak 4: Mandat nasljednika potpredsjednika predsjednika i dosadašnjeg predsjednika trajat će dvije godine u svakom uredu i ne može se obnoviti.

Odjeljak 5: Mandat tajnika i blagajnika trajat će dvije godine i može se obnoviti.

Odjeljak 6: Službenici moraju održavati članstvo u IWCA i NCTE tijekom mandata.

Odjeljak 7: Dužnosti svih časnika bit će one utvrđene Statutom.

Odjeljak 8: Izabrani službenik može se razriješiti dužnosti iz dovoljnih razloga na jednoglasnu preporuku ostalih službenika i dvotrećinskim glasom Odbora.

Članak IV.: Upravljanje: Odbor

Odjeljak 1: Odbor će osigurati široku zastupljenost članstva tako što će uključiti predstavnike regionalnih, općih i posebnih izbornih jedinica. Imenuju se regionalni predstavnici (vidi odjeljak 3); U velikoj i posebnoj izbornoj jedinici predstavnici se biraju kako je određeno statutom.

Odjeljak 2: Mandat izabranog člana Odbora traje dvije godine i može se obnoviti. Uvjeti će biti raspoređeni; kako bi se utvrdilo posrtanje, duljina termina može se privremeno prilagoditi kako je navedeno u Statutu.

Odjeljak 3: Regionalne podružnice imaju pravo imenovati ili izabrati u Odbor jednog predstavnika iz svog područnog područja.

Odjeljak 4: Predsjednik će imenovati članove Odbora koji nemaju pravo glasa iz dopunskih organizacija kako je navedeno u Statutu.

Odjeljak 5: Članovi odbora moraju zadržati članstvo u IWCA tijekom mandata.

Odjeljak 6: Dužnosti svih članova odbora, izabranih ili imenovanih, utvrđene su Statutom.

Odjeljak 7: Izabrani ili imenovani član Odbora može se razriješiti dužnosti iz dovoljnih razloga na jednoglasnu preporuku časnika i na dvije trećine glasova Odbora.

Članak V.: Upravljanje: odbori i radne skupine

Odjeljak 1: Stalni odbori imenovat će se podzakonskim aktima.

Odjeljak 2: Pododbore, radne skupine i druge radne skupine naručit će predsjednik, konstituirat će ih i zadužiti časnici.

Članak VI: Sastanci i događaji

Odjeljak 1: Pod vodstvom Odbora za konferencije, IWCA će redovito sponzorirati događaje za profesionalni razvoj kako je navedeno u Statutu.

Odjeljak 2: Odbor potvrđuje domaćine događaja i odabire prema postupcima navedenim u Statutu; odnos između domaćina i IWCA bit će detaljno opisan u Statutu.

Odjeljak 3: Generalna skupština članstva održat će se na konferencijama IWCA. Što je više moguće, IWCA će također održati otvorene sastanke u CCCC-u i NCTE-u. Po odluci Odbora mogu se održati i druge opće skupštine.

Odjeljak 4: Odbor će se sastajati dvomjesečno, ako je moguće, ali najmanje dva puta godišnje; kvorum se definira kao većina članova odbora, uključujući najmanje tri službenika.

Članak VII: Glasanje

Odjeljak 1: Svi pojedinačni članovi imaju pravo glasati za časnike, izabrane članove Odbora i ustavne izmjene. Osim što je izričito navedeno drugdje u Ustavu ili podzakonskim aktima, za akciju će biti potrebna obična većina zakonskih glasova.

Odjeljak 2: Postupci glasovanja bit će navedeni u Statutu.

Članak VIII: Nominacije, izbori i slobodna mjesta

Odjeljak 1: Tajnik će raspisati kandidature; kandidati se mogu nominirati sami ili bilo koji član može nominirati drugog člana koji pristane biti nominiran. Nastojat će se osigurati da birači mogu birati između najmanje tri kandidata za bilo koju funkciju.

Odjeljak 2: Da bi bili podobni, kandidati moraju biti članovi IWCA s dobrim ugledom.

Odjeljak 3: Raspored izbora bit će naveden u Statutu.

Odjeljak 4: Ako se predsjednički položaj isprazni prije mandata, dosadašnji predsjednik ispunjavat će tu ulogu do sljedećih godišnjih izbora kada se može odabrati novi potpredsjednik. Pri godišnjoj promjeni službenika, zamjenik predsjednika koji preuzima dužnost preuzima predsjedništvo, a prošli predsjednik ili će dovršiti prošlo predsjedništvo ili će se ured isprazniti (vidi odjeljak 5.).

Odjeljak 5: Ako se bilo koje drugo službeno mjesto isprazni prije isteka mandata, preostali će službenici izvršiti privremeni sastanak na snagu do sljedećih godišnjih izbora.

Odjeljak 6: Ako se mjesta regionalnih zastupnika isprazne prije mandata, od predsjednika pridruženog regiona zatražit će se da imenuje novog predstavnika.

Članak IX: Povezana udruženja regionalnih centara za pisanje

Odjeljak 1: IWCA prepoznaje kao svoje podružnice regionalna udruženja centara za pisanje navedena u statutu.

Odjeljak 2: Pridružena društva mogu se odreći pridruženog statusa u bilo kojem trenutku.

Odjeljak 3: Novi regionali koji se prijavljuju za pridruženi status odobravaju se većinom glasova Odbora; postupak prijave i kriteriji navedeni su u statutu.

Odjeljak 4: Sve regionalne podružnice imaju pravo imenovati ili odabrati u Odbor jednog predstavnika iz svoje područne zajednice.

Odjeljak 5: Regionali s dobrim ugledom koji pokazuju potrebu mogu se obratiti IWCA za bespovratna sredstva ili drugu potporu za regionalne aktivnosti kako je navedeno u Statutima.

Članak X: Publikacije

Odjeljak 1: Časopis Writing Center je službeno izdanje IWCA; urednički tim odabire odbor i radi s njim u skladu s postupcima utvrđenim u Statutu.

Odjeljak 2: Pisanje biltena iz laboratorija je udružena publikacija IWCA-e; urednički tim surađuje s Odborom prema postupcima utvrđenim u Statutu.

Članak XI: Financije i financijski odnosi

Odjeljak 1: Glavni izvori prihoda uključuju članarinu i prihode od događaja sponzoriranih od strane IWCA kako je detaljno opisano u Statutu.

Odjeljak 2: Svi su službenici ovlašteni potpisivati ​​financijske ugovore i nadoknađivati ​​troškove u ime organizacije u skladu s uvjetima utvrđenim podzakonskim aktima.

Odjeljak 3: Blagajnik će evidentirati i izvještavati o svim prihodima i rashodima u skladu sa svim propisima IRS-a koji se odnose na status neprofitne organizacije.

Odjeljak 4: Ako se organizacija raspusti, službenici će nadzirati raspodjelu imovine u skladu s propisima IRS-a (vidi članak XIII, odjeljak 5).

Članak XII: Ustav i podzakonski akti

Odjeljak 1: IWCA će usvojiti i održavati Ustav koji iznosi načela organizacije i niz podzakonskih akata koji opisuju postupke provedbe.

Odjeljak 2: Izmjene Ustava ili podzakonskih akata može predložiti 1) Odbor; 2) s dvije trećine glasova članova koji prisustvuju Glavnoj skupštini IWCA; ili 3) peticijama koje je potpisalo dvadeset članova i proslijedilo ih predsjedniku.

Odjeljak 3: Promjene Ustava donose se dvotrećinskom većinom zakonskih glasova članova.

Odjeljak 4: Usvajanje i izmjena podzakonskih akata donose se dvotrećinskom većinom glasova Odbora.

Odjeljak 5: Postupci glasovanja utvrđeni su u članku VII.

Članak XIII: Propisi IRS-a za održavanje statusa oslobođenog od poreza

IWCA i njegove podružnice udovoljavat će zahtjevima za izuzeće kao organizacija opisana u odjeljku 501 (c) (3) Zakona o unutarnjim prihodima:

Odjeljak 1: Navedena organizacija organizirana je isključivo u dobrotvorne, vjerske, obrazovne ili znanstvene svrhe, uključujući, u takve svrhe, raspodjelu organizacijama koje ispunjavaju uvjete prema odjeljku 501 (c) (3) Zakona o unutarnjim prihodima ili odgovarajući odjeljak bilo kojeg budućeg saveznog poreznog zakona.

Odjeljak 2: Nijedan dio neto zarade organizacije ne smije osigurati u korist svojih članova, povjerenika, službenika ili drugih privatnih osoba niti ih može raspodijeliti, osim što će organizacije biti ovlaštene i ovlaštene platiti razumnu naknadu za usluge izvršena i izvršavati isplate i raspodjele u svrhu svrhe utvrđene u odjeljku 1. ovog članka i članku __1__ ovog Ustava.

Odjeljak 3: Nijedan bitan dio aktivnosti organizacije ne smije provoditi propagandu niti pokušavati utjecati na zakonodavstvo na bilo koji drugi način, a organizacija neće sudjelovati niti intervenirati u bilo kojoj političkoj kampanji (uključujući objavljivanje ili distribuciju izjava) u ime ili u suprotnosti s bilo kojim kandidatom za javnu funkciju.

Odjeljak 4: Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovih članaka, organizacija neće obavljati nikakve druge aktivnosti koje organizacija koja je izuzeta od saveznog poreza na dohodak prema članku 501 (c) (3) Internih prihoda ne smije obavljati (a). Zakonika ili odgovarajućeg odjeljka bilo kojeg budućeg saveznog poreznog zakona ili (b) organizacije čiji se doprinosi odbijaju prema članku 170. (c) (2) Zakona o unutarnjim prihodima ili odgovarajućem odjeljku bilo kojeg budućeg saveznog poreza kodirati.

Odjeljak 5: Nakon raspuštanja organizacije, imovina će se raspodijeliti u jednu ili više izuzetih svrha u smislu odjeljka 501 (c) (3) Zakona o unutarnjim prihodima ili odgovarajućeg odjeljka bilo kojeg budućeg saveznog poreznog zakona, ili distribuiraju se saveznoj vladi ili državnoj ili lokalnoj vladi u javne svrhe. S takvom imovinom koja nije tako otuđena raspolagati će nadležni sud županije u kojoj se tada nalazi glavni ured organizacije, isključivo u takve svrhe ili takvoj organizaciji ili organizacijama, kako će odrediti navedeni sud, koja organizirani su i djeluju isključivo u takve svrhe.