Za pitanja o potpore i nagrade, kontakt Katrina Bell (Katedra za potpore i nagrade)

Za pitanja o članstva i novac, kontakt Holly Ryan (Blagajnik IWCA).

Za ostale opći upiti o organizacija

Za pitanja o web stranicu, oglasi za posao ili kontakt na društvenim mrežama Brian Hotson (At-Large Rep; webmaster i kontakt za društvene mreže)

Za sve ostale upite obratite se na Sherry Wynn Perdue (Predsjednik IWCA)