IWCA je posvećena sponzoriranju stipendista pismenog centra i stipendija.

Članovi IWCA mogu se prijaviti za sljedeće potpore: IWCA grant za istraživanje, Dodjela IWCA disertacije, Ben Rafoth, diplomirani istraživački granti Potpore za putovanja.

IWCA godišnje dodjeljuje sljedeće nagrade: Nagrada za izvanredan članak, Nagrada za izvanrednu knjigu, A Nagrada budućih vođa.

Korištenje električnih romobila ističe Nagrada za izvanrednu uslugu Muriel Harris daje se za parne godine.