Pou poste yon travay, tanpri itilize fòm sa a. Si w gen kesyon sou sa a oswa sou medya sosyal IWCA, tanpri imèl sou socialmediaIWCAA@gmail.com

Remak: IWCA afiche opòtinite travay ki gen rapò ak:

  • sant ekriti
  • diskou, konpozisyon, ak enstriksyon ekriti nan tout fakilte
  • pwofesyonèl ekriti sant jounal pozisyon editoryal

____________________

Kowòdonatè redaksyon gradye, Depatman Edikasyon ak Kourikoulòm Lekòl la
Baylor University
Waco, TX
 
Asistan Direktè
 
Espesyalis L&D - Redaksyon, koreksyon, ak kominikasyon
DE Shaw & Co, LP
New York City
Dat limit aplikasyon: 5/31/2023
 
Pwofesyonèl Track Enstriktè nan kominikasyon biznis (Open Rank)
University of South Carolina Moore School of Business
Dat limit aplikasyon an: 4 / 15 / 2023
 
Konseye ekriti Kamarad
Inivèsite Hiroshima, JAPON
Dat limit aplikasyon: 4/12/2023
 
Direktè, Fellowships nan Osborne Writing Center
Lekòl Hathaway Brown
Dat limit aplikasyon: 4/21/2023
 
Asist. Direktè ekriti atravè kourikoulòm lan
Inivèsite Minnesota, Vil Twin
Dat limit aplikasyon: 6/1/2023
 
PT Akademik Pwofesyonèl – Writing Assistant-Writing Center
Lansing Community College
Dat limit aplikasyon: 5/14/2023
 
Konferansye nan Retorik ak Konpozisyon
Eta Inivèsite Arizona
Tempe, AZ
Dat limit pou aplikasyon an: 5/19/2022
____________________

Asistan Pwofesè nan Pwogram Redaksyon Premye Ane
Depatman Literati ak Lang
Christian Brothers University
Memphis, TN

Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli; Aplikasyon yo pral revize apati 20 me 2022.

LINK POU AFICHE

 
____________________
 
Fakilte Tenure Track Angle
Divizyon Syans Sosyal ak Syans Imanitè
Olympic College Main Campus, WA
 
Fulltime
Ranje salè: N / A
 
 
Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli; konsiderasyon priyorite anvan 3 jen 2022
 
____________________
 
Konferansye Pwogram Konpozisyon
Depatman Angle
University of California, Irvine
 
Tan plen oswa a tan pasyèl
Ranje salè plen tan: $ 62,455
 
 
Dat limit pou aplikasyon an: 12 / 31 / 2022

____________________

Direktè Inivèsite Sipò pou ekriti
Afè akademik
Antioch Inivèsite

Aplentan (adistans)
Ranje salè: $ 80,000 - $ 90,000 

 
Dat limit pou aplikasyon an: N / A

____________________

Konferansye nan Disiplin
Columbia University nan vil la nan New York
Depatman Angle ak Literati Konparatif
 
Konferans UWP pou yon tèm limite
Salè ranje: N / A
 
 
Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli

____________________

Direktè Sant ekriti
Kenyon kolèj
Gambier, Ohio

Renouvlab aplentan, ki pa gen tan
Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli

____________________

Koòdonatè Pwogram, Sant Redaksyon
Inivèsite Massachusetts-Boston


Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Septanm 30, 2022

____________________

Kowòdonatè Sant ekriti
Hope College


Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli

____________________

Direktè Sant ekriti bakaloreya
UCLA


Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Septanm 30, 2022

____________________

Kowòdonatè Sant ekriti
Salve Regina Inivèsite 


Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli

____________________

Asistan Direktè Sant Redaksyon an
Inivèsite Immaculate


Ranje salè: N / A

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Louvri jiskaske ranpli

____________________

Manadjè pwogram etidyan bakaloreya ak pwogram Tutor parèy yo
University of Waterloo Writing and Communication Center


Ranje salè: $82,629 – $103,286 (CA)

LINK POU AFICHE

Dat limit pou aplikasyon an: Novanm 10, 2022

 

_________________