Ekri Sant Journal (WCJ) te jounal rechèch prensipal kominote sant ekri a pou prèske 40 ane. Jounal la pibliye de fwa chak ane.

Yon mesaj ki soti nan editè aktyèl yo, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg, ak editè revizyon liv Steve Price:

Nou angaje nan pibliye fò rechèch anpirik ak bous detid teyorik ki enpòtan nan sant ekri. Anplis de sa, nou chache bati yon kominote rechèch pi fò pou sant ekri. Pou sa, nou angaje nou nan twa pratik kle. Nou pral:

  • Bay fidbak siyifikatif sou tout maniskri, ki gen ladan moun nou chwazi rejte.
  • Fè tèt nou disponib ak aksesib nan konferans sant rejyonal ak entènasyonal ekri.
  • Kowòdone evènman devlopman pwofesyonèl ki gen rapò ak Jounal Sant Ekri ak kominote rechèch nou an.

Pou plis enfòmasyon sou jounal la, ki gen ladan ki jan yo soumèt yon atik oswa revizyon pou konsiderasyon, vizite WCJsit entènèt la: http://www.writingcenterjournal.org/.

Lòt Enfòmasyon sou WCJ

  • WCJ ki disponib tèks konplè soti nan JSTOR soti nan 1980 (1.1) nan nimewo ki pi resan an.