Asosyasyon Entènasyonal Sant Ekri òganize kat evènman anyèl pou konekte manm nou yo ak dinamize entelektyèl ekri sant yo ak pratik yo.

Konferans Anyèl (chak otòn)

Konferans otòn nou an se pi gwo evènman nou an nan ane a ak 600-1000 + patisipan k ap patisipe nan dè santèn de prezantasyon, atelye, ak tab wonn sou evènman an twa jou. Konferans anyèl la se yon evènman akeyan pou nouvo ak eksperyans pwofesè sant pwofesè, entelektyèl, ak pwofesyonèl. Ou ka jwenn achiv konferans pase a. isit la.

Summer Institute (chak ete)

Enstiti pandan ete nou an se yon atelye entansif ki dire yon semèn pou jiska 45 pwofesyonèl sant ekri pou travay avèk 5-7 entelektyèl / lidè sant ekri ki gen eksperyans. Enstiti pandan ete a se yon gwo plas kòmanse pou nouvo direktè sant ekri. 

Semèn Entènasyonal Ekri Sant (chak fevriye)

Jounal Semèn IWC te kòmanse an 2006 kòm yon fason pou fè travay sant ekriti (ak admirasyon) vizib. Li selebre chak ane alantou Jou Valentine a.

Collaborative @ CCCC (chak sezon prentan)

Yon sèl-jou Collaborative a se yon mini-konferans anyèl Mèkredi a anvan CCCC (Konferans sou Konpozisyon Kolèj & Kominikasyon) kòmanse. Anviwon 100 patisipan chwazi nan sesyon konkouran sou yon tèm sant ekri. Prezantatè yo ak patisipan yo ankouraje yo sèvi ak Kolaborasyon a yo ka resevwa fidbak ak enspirasyon sou pwojè ki nan pwosesis. 

Vle jwenn patisipan nou yo ak manm yo? Patwone yon evènman!

Vle òganize yon evènman IWCA nan lavni? Gade gid evènman chèz nou an.