2022 IWCA anyèl konferans logo, ak yon ti imaj grafik sou mòn lan.
IWCA 2022: Yon UN-CFP

Oktòb 26 29-, 2022

 

 


 

Pandan manm IWCA yo pataje eksperyans yo nan sant atravè lemond ak nan diferan kalite enstitisyon, nou de pli zan pli sonje ke pratik sant ekriti yo dwe pi dirèkteman angaje ak kesyon sou nati myriad nan travay sant ekriti, sipèvizyon, espas, travay moun, rechèch, ak lang nou itilize pou defini pratik nou yo ak relasyon nou yo ansanm ak pratik yo menm.

Enskripsyon

Frè enskripsyon an
Pwofesyonèl
> Pousantaj zwazo bonè - $300
> Apre 1ye Out – $350
Elèv (bakaloreya ak gradye)
> $ 200
Men enfòmasyon ki soti nan Gouvènman Kanada konsènan antre Kanada.

Lojman rezève

Rezève lojman ou nan la Sheraton Vancouver mi Sant kote yo te rezève yon bank chanm nan yon pousantaj enkwayab nan $209.00 CAD (apeprè $167.00 USD). Isit la se yon gid pou Vancouver.

 


Pwojè orè konferans 

Mèkredi aswè: enskripsyon
Jedi, 27 oktòb : 9 – 5:45 Sesyon yo 
                 6:00 Resepsyon
Vandredi, 28 oktòb: 9 – 5:45 Sesyon
                 6:00 Reyinyon afilye yo
Samdi, 29 oktòb: 9 – 1:15 Sesyon
                  12:30 Manje midi Konsèy IWCA

Tèm konferans

Olye ke nou suiv wout tradisyonèl la nan tematik konferans anyèl la, nou pwopoze yon UN-CFP, ki envite manm yo prezante sou pwoblèm yo ak dyalòg nan sant la nan sant yo, ki lajman kategori jan sa a:

  • Travay ak Sipèvizyon Enstitisyonèl
  • Lang, Alfabetizasyon, ak Jistis Lengwistik
  • Pedagoji ak Fòmasyon
  • Istwa
  • Rechèch ak Metòd ankèt
  • teyori
  • Politik, pouvwa, ak relasyon
  • Kad anti-opresif ki kenbe rezistans kont rasis, kolonyalis, lengwis, kapasite, omofobi, transfobi, ksenofobi ak islamofobi. 

 


Enfòmasyon sou COVID

Nou kontinye kontwole sitiyasyon COVID la ak enpak li sou vwayaj ak rasanbleman an pèsòn, epi n ap kominike nenpòt chanjman nan plan nou yo jan sa nesesè. 

Isit la se enfòmasyon konsènan antre Kanada soti nan Gouvènman Kanada.

Kesyon? Kontakte Shareen Grogan, Prezidan Konferans IWCA 2022,

shareen.grogan @ umontana.edu