IWCA a se kay la òganizasyonèl pou de jounal sant ekri: Ekri Sant Journal ak Revizyon kanmarad la.

Jounal Sant ekri

Ekri Sant Journal te premye jounal rechèch nan kominote sant ekri depi 1980. Jounal la pibliye de fwa chak ane.

Yon mesaj ki soti nan editè aktyèl yo, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg, ak liv revize editè Steve Price:

Nou angaje nan pibliye fò rechèch anpirik ak bous detid teyorik ki enpòtan nan sant ekri. Anplis de sa, nou chache bati yon kominote rechèch pi fò pou sant ekri. Pou sa, nou angaje nou nan twa pratik kle. Nou pral:

· Bay fidbak siyifikatif sou tout maniskri, ki gen ladan moun nou chwazi rejte.

· Fè tèt nou disponib ak aksesib nan konferans sant rejyonal ak entènasyonal ekri.

· Kowòdone evènman devlopman pwofesyonèl ki gen rapò ak Jounal Sant ekri ak kominote rechèch nou an.

Pou plis enfòmasyon sou jounal la, ki gen ladan ki jan yo soumèt yon atik oswa revizyon pou konsiderasyon, tanpri ale nan WCJsit entènèt la: http://www.writingcenterjournal.org/.

WCJ ka ajoute nan ou IWCA manm pake.

WCJ ki disponib tèks konplè soti nan JSTOR soti nan 1980 (1.1) nan nimewo ki pi resan an.

Lòt fason pou jwenn aksè WCJ ka jwenn sou sit entènèt la: http://www.writingcenterjournal.org/find/

Revizyon kanmarad la

TPR se yon tèks sou entènèt, aksè ouvè, multimodal ak plizyè lang sou entènèt pou pwomosyon bousdetid pa gradye, bakaloreya, ak pratik lekòl segondè ak kolaboratè yo.

Kontakte pou TPR: editè@thepeerreview-iwca.org

TPR sou entènèt la: http://thepeerreview-iwca.org

Editè: Nikki Caswell

Pou enfòmasyon sou bilten IWCA a, IWCA MizajouYo, vizite isit la. Pou enfòmasyon sou lòt piblikasyon konsantre sou ekri bousdetid sant, vizite nou an resouss paj.