Pandan ke piblikasyon sa yo pa dirèkteman sipòte pa IWCA, yo tou de resous ekselan ak opòtinite pou pibliye travay ou.
Tcheke chak piblikasyon pou jwenn enfòmasyon konsènan soumèt yo.
____________________

Jounal ki revize parèy yo

Entènasyonal

Èske w gen yon piblikasyon ou ta renmen parèt sou paj sa a? Tanpri ranpli fòm ki anba a.