IWCA kontan ofri sibvansyon vwayaj pou ede manm IWCA patisipe nan konferans anyèl la.

Pou aplike, ou dwe yon manm IWCA nan bon pozisyon epi yo dwe soumèt enfòmasyon sa yo atravè la Portal IWCA manm:

  • Yon deklarasyon ekri nan mo 250 atikile ki jan resevwa bousdetid la ta ka benefisye ou, sant ekri ou, rejyon ou an, ak / oswa jaden an. Si ou te gen yon pwopozisyon aksepte, asire w ke ou mansyone sa.
  • Depans bidjè ou: enskripsyon, lojman, vwayaj (si w ap kondwi, $ .54 pou chak mil), chak jou total, materyèl (afich, feyè, elatriye).
  • Nenpòt finansman aktyèl ou ka genyen nan yon lòt sibvansyon, enstitisyon, oswa sous. Pa enkli lajan pèsonèl.
  • Rete bezwen bidjetè yo, apre lòt sous finansman.

Aplikasyon pou sibvansyon vwayaj yo pral jije sou kritè sa yo:

  • Deklarasyon ekri a bay yon rezon klè e detaye sou fason moun nan ta benefisye.
  • Bidjè a klè e demontre bezwen enpòtan.

Yo pral bay preferans pou bagay sa yo:

  • Aplikan an soti nan yon gwoup ki pa reprezante anpil, ak / oswa
  • Aplikan an se nouvo nan jaden an oswa yon patisipan premye fwa