Yo bay Prim Liv Eksepsyonèl IWCA chak ane. Manm kominote sant ekriti yo envite pou yo nominasyon liv oswa gwo travay ki angaje teyori, pratik, rechèch ak istwa nan sant ekriti pou IWCA Outstanding Book Award.

Liv nominasyon an oswa gwo travay dwe te pibliye pandan ane kalandriye anvan an (2021). Tou de travay yon sèl otè ak kolaborasyon otè, pa entelektyèl nan nenpòt etap nan karyè akademik yo, pibliye nan enprime oswa sou fòm dijital, yo kalifye pou prim lan. Yo pa aksepte nominasyon pwòp tèt yo, epi chak nominatè ka soumèt yon sèl nominasyon sèlman. 

Liv la oswa gwo travay ta dwe

  • Fè yon kontribisyon enpòtan nan bousdetid oswa rechèch sou sant ekriti yo.
  • Adrese youn oswa plis pwoblèm nan enterè ki dire lontan nan ekri administratè sant, teorisyen, ak pratik.
  • Diskite sou teyori, pratik, politik, oswa eksperyans ki kontribye nan yon konpreyansyon pi rich sou travay sant ekriti.
  • Montre sansiblite nan direksyon kontèks yo sitiye nan ki sant ekri egziste ak opere.
  • Ilistre kalite ekri konvenkan ak sans.
  • Sèvi kòm yon reprezantan fò nan bousdetid la nan ak rechèch sou ekri sant.