Asosyasyon Entènasyonal Ekri Sant yo (IWCA) angaje nan bay opòtinite devlopman pwofesyonèl bay pwofesè kanmarad nan tout nivo epi rekonèt pwofesè kanmarad ki demontre gwo ladrès lidèchip ak enterè nan ekri sant etid yo. 

Bousdetid IWCA Future Leaders yo pral bay kat lavni lidè sant ekri yo. 

Aplikan ki touche bousdetid sa a ap bay $ 250 ak yon manm IWCA yon ane. Moun ki resevwa prim yo ap envite tou pou yo ale nan yon chat vityèl ak lidè IWCA pandan konferans anyèl IWCA 2021 la. 

Pou aplike, tanpri soumèt enfòmasyon sa yo dirèkteman bay Future Leaders Scholarship Chair, Rachel Azima: razima2@unl.edu 

  • Yon deklarasyon ekri nan mo 500-700 diskite sou enterè ou nan sant ekri ak objektif kout ak long tèm ou kòm yon lidè nan lavni nan jaden an sant ekri. Tanpri enkli non konplè ou, adrès imèl ou, afilyasyon enstitisyonèl, ak aktyèl pozisyon / tit nan enstitisyon an nan deklarasyon ekri ou.

Moun k ap resevwa 2021 yo:

  • Tetyana (Tanya) Bychkovska, Northern Arizona University
  • Emily Dux Speltz, Iowa State University
  • Valentina Romero, Bunker Hill Community College
  • Meara Waxman, Wake Forest University