Թեև այս հրապարակումները ուղղակիորեն չեն աջակցվում IWCA-ի կողմից, դրանք և՛ հիանալի ռեսուրսներ են, և՛ հնարավորություններ ձեր աշխատանքը հրապարակելու համար:
Ստուգեք յուրաքանչյուր հրապարակում ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվության համար:
____________________

Գրախոսվող ամսագրեր

միջազգայնորեն

Ունե՞ք հրապարակում, որը կուզենայիք այս էջում ցուցադրվել: Խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված ձևը: