לשאלות אודות מענקים ופרסים, צור קשר עם רחל אזימה (יו"ר מענקים ופרסים)

לשאלות אודות חברות וכסף, איש קשר הולי ראיין (גזבר IWCA).

בעד כל השאילתות האחרות, פנה אל שרי ווין פרדו (נשיא IWCA)