WCJ מתפרסם פעמיים בשנה. לקבלת מידע נוסף אודות כתב העת, כולל אופן הגשת מאמר או ביקורת לבדיקה, היכנס לכתובת WCJהאתר: https://docs.lib.purdue.edu/wcj/ 

עורכים: הארי דני, אוניברסיטת פרדו; אנה סיקרי, אוניברסיטת אוקלהומה סטייט; ורומיאו גרסיה, אוניברסיטת יוטה


כתב העת של מרכז הכתיבה הוא פרסום בחסות IWCA.