IWCA הוא ארגון ללא מטרות רווח הנתמך כלכלית על ידי חברות ואירועים. תרומות מתקבלות תמיד ומשמשות לתמיכה במחקר וטיולים של חברים (במיוחד סטודנטים). ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי ב פורטל החברות שלנו. ניתן לשלוח תרומות בהמחאה לגזבר IWCA אליזבת קליינפלד בטלפון ekleinfe@msudenver.edu. התרומות ניתנות לניכוי מס וקבלות יינתנו.

אתה יכול גם לתמוך בארגון ובמשימה שלנו על ידי חסות אירוע IWCA.