פרסי המאמר המצטיין של IWCA מוענקים מדי שנה ומכירים בעבודה משמעותית בתחום לימודי מרכז הכתיבה. חברי קהילת מרכז הכתיבה מוזמנים להציע מאמרים או פרקי ספרים לפרס המאמר המצטיין של IWCA.

המאמר המועמד חייב להתפרסם במהלך השנה הקלנדרית הקודמת. הן יצירות בכתב יחיד והן בשיתוף פעולה, מאת חוקרים בכל שלב של הקריירה האקדמית שלהם, שפורסמו בדפוס או בצורה דיגיטלית, זכאיות לפרס. מועמדות עצמית אינה מתקבלת, וכל מועמד יכול להגיש מועמדות אחת בלבד; כתבי עת רשאים לבחור רק פרסום אחד מתוך כתב העת שלהם למועמדות לכל מחזור פרסים. 

 המועמדויות כוללות מכתב או הצהרה של לא יותר מ-400 מילים המתארים כיצד העבודה המועמדת עומדת בקריטריונים של הפרס שלהלן ועותק דיגיטלי של המאמר המועמד. כל המאמרים יוערכו לפי אותם קריטריונים.

המאמר צריך:

  • תרום תרומה משמעותית למלגות ולמחקר על מרכזי כתיבה.
  • התייחס לנושא אחד או יותר הנוגעים לטווח ארוך למנהלי מרכזי כתיבה, תיאורטיקנים ומתרגלים.
  • דון בתיאוריות, פרקטיקות, מדיניות או התנסויות התורמות להבנה עשירה יותר של עבודת מרכז הכתיבה.
  • הראו רגישות לקשרים הממוקמים בהם קיימים ופועלים מרכזי כתיבה.
  • המחישו את איכויות הכתיבה המשכנעת והמשמעותית.
  • משמש כנציג חזק של מלגות ומחקר על מרכזי כתיבה.

אנו מעודדים חוקרים ומתרגלים של מרכז הכתיבה בכל הרמות להציע יצירות שמצאו להן השפעה.