איגוד מרכזי הכתיבה הבינלאומיים, א המועצה הארצית למורים לאנגלית שלוחה שנוסדה בשנת 1983, מטפחת את התפתחותם של מנהלי מרכזי כתיבה, מורים וצוותים על ידי חסות לפגישות, פרסומים ופעילויות מקצועיות אחרות; על ידי עידוד מלגה הקשורה לתחומים הקשורים למרכז; ועל ידי מתן פורום בינלאומי לדאגות במרכז הכתיבה.