למרות שפרסומים אלה אינם נתמכים ישירות על ידי IWCA, הם גם משאבים מצוינים וגם הזדמנויות לפרסום עבודתך.
בדוק בכל פרסום מידע לגבי הגשות.
____________________

עת ביקורת עמיתים

ברמה בינלאומית

האם יש לך פרסום שתרצה להציג בדף זה? אנא מלא את הטופס למטה.