მწერლობის საერთაშორისო ცენტრების ასოციაცია (IWCA) მოწოდებულია უზრუნველყოს პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები მწერლობის ცენტრის საზოგადოების სტუდენტებისთვის და აღიაროს თანატოლი მასწავლებლები და/ან ადმინისტრატორები ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დონეზე, რომლებიც ავლენენ ძლიერ ლიდერულ უნარებს და ინტერესს მწერლობის ცენტრის კვლევებში.

IWCA მომავალი ლიდერების სტიპენდია გადაეცემა წერის ცენტრის ოთხ მომავალ ლიდერს. ყოველწლიურად მინიმუმ ერთი ბაკალავრიატის სტუდენტი და მინიმუმ ერთი მაგისტრატურის სტუდენტი იქნება აღიარებული.

განმცხადებლებს, რომლებიც მოიპოვებენ ამ სტიპენდიას, დაჯილდოვდებიან $250 და მოწვეულნი იქნებიან IWCA-ს ლიდერებთან ლანჩზე ან ვახშამზე დასასწრებად IWCA-ს ყოველწლიურ კონფერენციაზე.

განაცხადის მისაღებად, თქვენ უნდა იყოთ IWCA-ს წევრი კარგი სტატუსით და წარადგინოთ წერილობითი განცხადება 500-700 სიტყვისგან, სადაც განიხილება თქვენი ინტერესი წერის ცენტრების მიმართ და თქვენი მოკლე და გრძელვადიანი მიზნები, როგორც მომავალი ლიდერი წერის ცენტრის სფეროში. 

თქვენი განცხადება შეიძლება მოიცავდეს განხილვას:

  • სამომავლო აკადემიური ან კარიერული გეგმები
  • თქვენი წვლილი შეიტანეთ თქვენს წერის ცენტრში
  • გზები, რომლებიც თქვენ შეიმუშავეთ ან გსურთ განავითაროთ თქვენს მწერლობის ცენტრში მუშაობაში
  • გავლენა, რომელიც თქვენ მოახდინეთ მწერლებზე და/ან თქვენს საზოგადოებაზე

განსჯის კრიტერიუმები:

  • რამდენად კარგად გამოხატავს განმცხადებელი თავის კონკრეტულ, დეტალურ მოკლევადიან მიზნებს.
  • რამდენად კარგად გამოხატავს განმცხადებელი თავის კონკრეტულ, დეტალურ გრძელვადიან მიზნებს.
  • მათი პოტენციალი იყოს მომავალი ლიდერი წერის ცენტრის სფეროში.