IWCA- ს სპონსორი გახდომის, ჩვენს პროგრამაში რეკლამირების ან საგამოფენო მაგიდის დაქირავების შესახებ ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ლორა ბენტონს, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.