შინაგანაწესი

ასოციაციის წესდება შეგიძლიათ დააჭირეთ აქ საერთაშორისო მწერლობის ცენტრების წესდება.

IWCA კონსტიტუცია

ასოციაციების კონსტიტუცია ხელმისაწვდომია დაწკაპუნებით მწერლობის საერთაშორისო ცენტრების ასოციაციის კონსტიტუცია, როგორც განახლებულია 2022 წელს წევრობის კენჭისყრით.