IWCA პარტნიორები არიან ჯგუფები, რომლებმაც ოფიციალური ურთიერთობა დაამყარეს IWCA– სთან; უმეტესობა რეგიონული ასოციაციის ასოციაციაა, რომელიც ემსახურება კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილებს. ჯგუფებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან გახდნენ IWCA– ს შვილობილი კომპანიები, შეუძლიათ იხილონ ქვემოთ მოცემული პროცედურები და გაეცნონ IWCA– ს პრეზიდენტს.

IWCA– ს ამჟამინდელი პარტნიორები

აფრიკა / შუა აღმოსავლეთი

შუა აღმოსავლეთის / ჩრდილოეთ აფრიკის სამწერლო ცენტრების ალიანსი

კანადაში

კანადის მწერლობის ცენტრების ასოციაცია / ასოციაცია Canadienne des Centre de reagation

ევროპის

ევროპის მწერლობის ცენტრის ასოციაცია

ლათინო ამერიკა

La Red Latino Americana de Centros y Escritura პროგრამები

შეერთებული შტატები

აღმოსავლეთ ცენტრალური

კოლორადოს და ვაიომინგის მწერლების კონფერენცია

შუა ატლანტიკური

Midwest

ჩრდილოეთით

წყნარი ოკეანე ჩრდილო-დასავლეთი

კლდოვანი მთა

South Central

სამხრეთ-აღმოსავლეთი

ჩრდილოეთ კალიფორნია

სამხრეთ კალიფორნიის

სხვა

IWCA-GO

GSOLE: ონლაინ წიგნიერების პედაგოგთა გლობალური საზოგადოება

ონლაინ მწერლობის ცენტრების ასოციაცია

SSWCA: საშუალო სკოლების წერის ცენტრის ასოციაცია

გახდი IWCA– ს შვილობილი კომპანია IWCA წესდება)

შვილობილი მწერლობის ცენტრის ორგანიზაციების ფუნქციაა ადგილობრივი მწერლობის ცენტრის პროფესიონალებს, განსაკუთრებით მასწავლებლებს, შეხვედრებისა და იდეების გაცვლის, ნაშრომების წარდგენისა და მათ რეგიონებში პროფესიულ კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, რათა მგზავრობის ხარჯები არ აიკრძალოს.

ამ მიზნების კარგად შესასრულებლად, შვილობილი კომპანიები, IWCA– ს წევრობიდან პირველი წლის განმავლობაში, მინიმუმ, უნდა ადგენენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • ჩაატარეთ რეგულარული კონფერენციები.
  • გამოაქვეყნეთ კონფერენციის წინადადებები და გამოაცხადეთ კონფერენციის თარიღები IWCA– ს პუბლიკაციებში.
  • აირჩიე ოფიცრები, მათ შორის წარმომადგენელი IWCA საბჭოში. ეს ოფიცერი მინიმუმ აქტიური იქნება საბჭოს სიაში და იდეალურად დაესწრება საბჭოს სხდომებს, როგორც ეს შესაძლებელია.
  • დაწერეთ კონსტიტუცია, რომელსაც ისინი წარუდგენენ IWCA.
  • IWCA– ს მიაწოდეთ შვილობილი ორგანიზაციის ანგარიშები, როდესაც მოგთხოვთ, მათ შორის წევრობის სიები, საბჭოს წევრების საკონტაქტო ინფორმაცია, კონფერენციების თარიღები, გამორჩეული სპიკერები ან სესიები, სხვა აქტივობები.
  • შეინარჩუნეთ აქტიური წევრობის სია.
  • დაუკავშირდით წევრებს აქტიური განაწილების სიის, ვებსაიტის, სიების სერვისის ან ბიულეტენის საშუალებით (ან ამ საშუალებების კომბინაცია ვითარდება ისე, როგორც ეს ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ).
  • ჩამოაყალიბეთ თანამშრომლობის გამოკვლევის, სწავლების, ქსელის ან კავშირის გეგმა, რომელიც საზოგადოებაში იწვევს წერის ცენტრის ახალ დირექტორებს და პროფესიონალებს და ეხმარება მათ იპოვონ პასუხები თავიანთ საქმიანობაში.

ამის სანაცვლოდ, შვილობილი კომპანიები მიიღებენ წახალისებას და დახმარებას IWCA- სგან, მათ შორის ყოველწლიური გადახდა კონფერენციის მთავარი სპიკერების (ამჟამად 250 აშშ დოლარი) ხარჯების დასაფარად და საკონტაქტო ინფორმაცია პოტენციური წევრებისთვის, რომლებიც ამ რეგიონში ცხოვრობენ და IWCA- ს მიეკუთვნებიან.

თუ შვილობილი კომპანია ვერ აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ მინიმალურ მოთხოვნებს, IWCA პრეზიდენტი შეისწავლის გარემოებებს და რეკომენდაციას გაუწევს საბჭოს. საბჭოს შეუძლია შვილობილი ორგანიზაციის დეკორიფიკაცია ხმების ორი მესამედით.