សូមស្វាគមន៍ចំពោះសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធអន្តរជាតិ!

សមាគមមជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធអន្តរជាតិក ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សាខាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣។ អាយ។ ស៊ី។ អេសជួយជំរុញការបង្កើតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននិងបុគ្គលិកដោយឧបត្ថម្ភ ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍, ការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសកម្មភាពអាជីពផ្សេងទៀត តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តអាហារូបករណ៍ទាក់ទងនឹងវិស័យសរសេរទាក់ទងនឹងមជ្ឈមណ្ឌល។ និងតាមរយៈការផ្តល់វេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្តីកង្វល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសរសេរ។

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរឬមជ្ឈមណ្ឌលសរសេរការសិក្សាយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលរួមជាមួយ IWCA ។ សមាជិកភាព អត្រាគឺសមរម្យហើយសមាជិកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំរបស់យើង ជំនួយចូលរួមជាមួយការផ្គូផ្គងអ្នកណែនាំរបស់យើងធ្វើការតែងតាំងសំរាប់ពួកយើង រង្វាន់, ចុះឈ្មោះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើង, បម្រើនៅលើក្តារ IWCA, និងប្រកាសទៅ IWCA ការងារ.

IWCA ត្រូវបានដឹកនាំដោយ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល IWCA និងមានដប់ប្រាំពីរ ក្រុមសម្ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សថ្មីក្នុងការសរសេរអាហារូបករណ៍និងការងារមជ្ឈមណ្ឌលសូមប្រាកដថាបានមកទស្សនារបស់យើង ធនធាន ទំព័រ។

WCJ សូមស្វាគមន៍ក្រុមនិពន្ធថ្មី

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ លោក Harry Denny (សាកលវិទ្យាល័យ Purdue) លោកស្រី Anna Sicari (សាកលវិទ្យាល័យអូក្លាហូម៉ា) និង Romeo Garcia (សាកលវិទ្យាល័យយូថាហ៍) បានយល់ព្រមបម្រើការជាក្រុមនិពន្ធថ្មីសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនិពន្ធព័ត៌មាន។ យើងទន្ទឹងរងចាំមើលចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រនៃទិនានុប្បវត្តិលេចធ្លោរបស់យើង។