Бул баракча жазуу борборунун маалыматтарын бөлүшүүгө арналган. Эгер маалымат топтомуңузга же репозиторийиңизге шилтеме беришибизди кааласаңыз, барактын ылдый жагындагы форманы толтуруңуз. Кабарыңызда маалымат топтомунун сүрөттөлүшү, ага кирүүгө боло турган веб-сайт же URL жана анын аталышы камтылганын текшериңиз.