Эл аралык жазуу борборлорунун ассоциациясы, а Англис тили мугалимдеринин Улуттук Кеңеши 1983-жылы негизделген филиал, жыйналыштарга, басылмаларга жана башка кесиптик иш-чараларга демөөрчүлүк кылуу менен жазуу борборунун директорлорун, тарбиячыларын жана кызматкерлерин өнүктүрүүгө көмөктөшөт; жазуу борборуна байланыштуу тармактарга байланыштуу стипендияга дем берүү аркылуу; жана жазуу борборунун маселелери боюнча эл аралык форумду берүү менен.