TPR ແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອິນເຕີເນັດ, ເປີດໃຫ້ໃຊ້, ມີຫລາຍພາສາແລະຫລາຍພາສາເພື່ອການສົ່ງເສີມການສຶກສາໂດຍນັກສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີ, ແລະນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະຜູ້ຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາ.

 

 

ບັນນາທິການ: Nikki Caswell
ຕິດຕໍ່ຫາ TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR ໃນເວັບ: thepeerreview-iwca.org

ການທົບທວນຄືນມິດສະຫາຍ ເປັນສິ່ງພິມທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ IWCA.