ສຳ ລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກາຍມາເປັນຜູ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ IWCA, ໂຄສະນາໃນໂປແກຼມຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືເຊົ່າໂຕະວາງສະແດງ, ຕິດຕໍ່ Laura Benton, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.